• 58 340 61 00
  • 668 450 749
  • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wolontariat

Od samego początku ruch hospicyjny jest silnie związany z ruchem wolontariackim. Dzięki bezinteresownemu zaangażowaniu osób wspierających zarówno działania organizacyjne w Hospicjum, jak i pomagających bezpośrednią przy chorych, możliwe jest zbieranie środków finansowych na funkcjonowanie naszej placówki oraz należyta troska o pacjenta. Form wolontariatu jest wiele, dlatego każdy może znaleźć odpowiedni dla siebie rodzaj zaangażowania.

Wolontariat opiekuńczy

Jedną z największych potrzeb pacjentów hospicjum jest potrzeba obecności drugiego człowieka. Kogoś, kto bez pośpiechu posiedzi obok i porozmawia o sprawach ważnych i błahych, z kim można wyjść na spacer, przeczytać gazetę lub książkę, pograć w karty czy inną grę albo wspólnie obejrzeć coś ciekawego w telewizji. Z kim można po prostu spędzić wspólnie czas. Wolontariusze mogą również pomagać podczas zajęć organizowanych dla podopiecznych ośrodka, np. w terapii zajęciowej.

A inne potrzeby? To pomoc w codziennych czynnościach, które tak proste kiedyś, teraz są trudne do wykonania. W zależności od tego, czy wspieramy osobę, która przebywa w swoim domu czy w ośrodku (placówce pomocy społecznej, medycznej), zakres pomocy może być różny. Najczęściej dotyczy ona czynności pielęgnacyjnych, asystowania przy posiłkach, zmiany pościeli i ścieleniu łóżek, robienia drobnych zakupów, porządkowania rzeczy osobistych.

Pełna opieka nad chorymi oraz ich bliskimi w hospicjum jest możliwa dzięki zaangażowaniu zespołu wolontariuszy, którzy dobrowolnie i nieodpłatnie pomagają personelowi w codziennych czynnościach.  Wolontariuszy, z których każdy ukończył specjalny kurs przygotowujący do opieki nad chorym, można rozpoznać po żółtej koszulce i identyfikatorze.

Co roku w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC organizowany jest kurs wolontariatu opiekuńczego. Szkolenie ma charakter otwarty. Może wziąć w nim udział każdy, kto ukończył 18 lat. Kurs obejmuje: wykłady, warsztaty, ćwiczenia praktyczne z pielęgniarką, fizjoterapeutką, zajęcia z psychologiem oraz praktykę w Hospicjum Stacjonarnym, w Domowym Hospicjum dla Dzieci, domu pomocy społecznej, czy zakładzie opiekuńczo-leczniczym i kończy się egzaminem. Po zaliczeniu wszystkich wymaganych etapów uczestnik uzyskuje dyplom ukończenia kursu. Kurs przygotowuje również do opieki nad chorym członkiem rodziny.

Koszt kursu: 150 zł.

Więcej informacji na temat wolontariatu oraz kursu można uzyskać, kontaktując się z Barbarą Szynaką, (telefon: 58 340 61 41, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) Koordynatorem Wolontariatu Opiekuńczego w Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC przy ul. M. Kopernika 6 w Gdańsku.

Wolontariat kierowców

Domowa Opieka Hospicyjna świadczona jest w wielu domach, na terenie Gdańska i okolic. Do pacjentów dojeżdża cały zespół hospicyjny, dlatego wielką pomocą w tej pracy jest wsparcie wolontariuszy-kierowców. Pomagają w dotarciu zarówno lekarza do domu pacjenta, jak i pielęgniarki w trakcie weekendowego dyżuru pielęgniarskiego.  Wolontariusze dowożą dzieci objęte opieką Hospicjum Domowego  do szkoły, na zajęcia rehabilitacyjne lub na wizyty u lekarzy specjalistów. Pomagają pacjentom w dotarciu na zabiegi, badania i konsultacje lekarskie. Pomoc taką świadczą wówczas, gdy chory nie może sam dotrzeć do lekarza i nikt z bliskich nie jest w stanie zapewnić choremu transportu. Czasami towarzyszą też w wizytach w domach chorych.

Wolontariat akcyjny

Wolontariuszami akcyjnymi mogą zostać praktycznie wszyscy. Nie mając osobistego kontaktu z pacjentami szpitala, domu opieki społecznej czy hospicjum, pomagają w prowadzeniu akcji charytatywnych, wykonują drobne prace porządkowe, naprawcze, transportowe, szukają sponsorów projektują strony internetowe, słowem oddają swój wolny czas i umiejętności zawodowe. Akcją, w którą wolontariusze angażują się najliczniej są Pola Nadziei na Pomorzu, podczas których w samym Gdańsku kwestuje blisko 3000 osób. Jeśli chcesz do nich dołączyć, zgłoś się do nas!

Koordynacja wolontariatu akcyjnego:

Alicja Kocińska, tel.: 606 202 885
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wolontariat więźniów

Dzięki umowie z Okręgową Dyrekcją Służby Więziennej w Gdańsku, od lat w Hospicjum pomagają więźniowie. Oddelegowywani są do prac w kuchni oraz do czynności o charakterze porządkowo-remontowym. Wspierają także organizację akcji charytatywnych. Ci z nich, którzy ukończą kurs wolontariatu opiekuńczego, pomagają przy karmieniu i toalecie pacjentów.

W latach 2008-2010, we współpracy z Zakładem Karnym w Gdańsku, realizowaliśmy ogólnopolski program edukacyjny: Wolontariat Hospicyjny jako narzędzie uczenia Akceptacji i Tolerancji dla osób opuszczających placówki penitencjarne (projekt WHAT). W projekcie wzięło udział 15 zakładów karnych oraz aresztów śledczych i 15 placówek opieki paliatywnej z terenu całej Polski. To wyjątkowa współpraca, projekt o szerokim wymiarze. Praca bezpośrednio z pacjentami na oddziale jest niezwykłą formą resocjalizacji, której powodzenie obserwujemy od lat.

Wolontariat pracowniczy

Wiele firm z Pomorza, a także instytucje z całego kraju, angażują się w naszą działalność. Różnorodność form ich działania umożliwia realizowanie rozmaitych przedsięwzięć. Wolontariat pracowniczy w naszej organizacji daje możliwość podjęcia się wielu zadań, od prostych prac porządkowych czy remontowych, po pomoc w organizacji akcji charytatywnych.

Możecie nas Państwo wesprzeć, nieodpłatne świadcząc usługi w ramach prowadzonej zawodowo działalności lub przekazując produkty ze swojej oferty. Zaangażowanie firm w działalność organizacji pozarządowych, które funkcjonują w ich otoczeniu, to ważny element budowania odpowiedzialnych społeczności lokalnych. Razem możemy poprawiać byt pacjentów i ich rodzin, wśród których są lub mogą się znaleźć również Państwa pracownicy.

Koordynacja wolontariatu pracowniczego:

Alicja Kocińska, tel.: 606 202 885
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

end faq

 

Zostań wolontariuszem, bo pomaganie jest piękne!
Dowiedz się,
jak jeszcze możesz nam pomóc.