Niezbędne dokumenty

  • dowód osobisty
  • aktualny dokument ubezpieczeniowy (jeden z wymienionych): legitymacja ubezpieczeniowa, legitymacja emeryta/rencisty, RMUA, decyzje o pobieranych świadczeniach, zgłoszenie do ubezpieczenia, zaświadczenia (np. z PUP)
  • historia choroby.
     

JoomShaper