XXIV Światowy Dzień Chorego

„Każdy szpital czy klinika mogą być widzialnym znakiem i miejscem promowania kultury spotkania i pokoju, gdzie doświadczenie choroby i cierpienia, a także profesjonalna i braterska pomoc przyczyniają się do przezwyciężenia wszelkich granic i podziałów”.

Papież Franciszek
Z okazji XXIV Światowego Dnia Chorego wszystkim Chorym i Cierpiącym życzymy wytrwałości, wiary i nadziei.


JoomShaper